Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Δράσεις του ΜΕdΙΕS για το βρόχινο νερό στις Κυκλάδες

Οι δράσεις του ΜΕdΙΕS για το βρόχινο νερό στις Κυκλάδες, 2009-2010-2011-2012
Από την αρχαιότητα, οι κάτοικοι των Κυκλάδων, εξαιτίας του έντονου ανάγλυφου των νησιών (πλαγιές), του εδάφους, των περιορισμένων υδατικών πόρων και τους αδυναμίας του εδάφους να απορροφήσει το νερό, προσπαθούν: 
(α) να επιβραδύνουν την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα (π.χ. ξερολιθιές και αναβαθμίδες) και
(β) να αποθηκεύουν νερό για τις «ξηρές» εποχές, σε πηγάδια, δεξαμενές, φράγματα, και στέρνες.
Αυτές οι προσπάθειες για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη σωστή χρήση του νερού έχουν αρχέγονες ρίζες, που μαρτυρούν τα απομεινάρια από κρήνες, υδραγωγεία, αγωγούς και δεξαμενές, έντονα συνδεδεμένα με πολιτιστικά στοιχεία και παραδόσεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Στην Ελλάδα, μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα σχεδόν όλα τα νοικοκυριά της περιφέρειας είχαν στέρνες. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η πρακτική της συλλογής του βρόχινου νερού εγκαταλείφθηκε σταδιακά, κυρίως λόγω της σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης, αν και οι υδατικοί πόροι αντιμετωπίζουν ολοένα πιο μεγάλες πιέσεις.

Δείτε το δίλεπτο animation για την εγκατάσταση της δεξαμενής συλλογής ομβρίων, στη Σίκινο, 2011


Πηγή: http://www.medies.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου