Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Το νερό στη Μεσόγειο

Πατήστε πάνω στην εικόνα
Το εκπαιδευτικό υλικό «Το δώρο τους βροχής» αναπτύχθηκε με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών (11-16 ετών) για τις παραδοσιακές και, εν μέρει, εγκαταλελειμμένες πρακτικές της συλλογής του βρόχινου νερού και για το πώς η «σοφία» του παρελθόντος μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί στα σύγχρονα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και στην εξοικονόμηση νερού. Επίσης, βασικοί στόχοι είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολιτιστικά στοιχεία (ήθη και έθιμα, γλωσσική παράδοση, κ.λπ.) που συνδέονται με τη συλλογή του βρόχινου νερού καθώς και η παρότρυνση για τη συνετή χρήση του νερού στην καθημερινή ζωή. Το υλικό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του MEdIES για την προώθηση του υλικού στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους Υπευθύνους ΠΕ Α/θμιας και Β/θμιας του Νομού Κυκλάδων.  (Το υλικό παρήχθη από την ομάδα του MEdIES την άνοιξη του 2009 στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης "Αποστολή Νερό") 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου